Gjødselkumtak

Bjørnars Auto AS leverer i samarbeid med NOFI AS i Tromsø tak til betongkummer. NOFI er i verdenstoppen på produksjon av PVC duk baserte oljelenser og de leverer tak til haller, og alle typer spesialsydd PVC duk. Takene produseres av NOFI og deres underleverandører på duk. Passform og kvalitet i sveiser er av samme standard som brukes til oljelenseproduksjon.


Mer informasjon

Tilbud:
Takene lages til hver enkelt kum og må produseres på bakgrunn av nøyaktige mål på cm nøyaktighet. Mål må tas med metallmålbånd. I leveransen er alt inkludert utenom selve sentersøylen. To luker for røring/pumping og evt fyllerør. Vi gir tilbud inkl. frakt på bakgrunn av bilder og mål.

Konstruksjon:
Takene er bygd omkring en sentersøyle og bærende konstruksjon er gjort av jekkstrammere og stropper som går ut fra sentersøyle, festes i kanten på kummen og bærer duktaket. Sentersøylen følger ikke med i tilbudet, her kan du bruke tresøyle, stålsøyle eller betongsøyle. Vi leverer med dokumentasjon og dimensjonskrav til sentersøyler i tre. Søylen er dyr å frakte over avstand, men ofte kan man kjøpe tresøyler lokalt hos e verk. Dimensjoneringen er gjort på bakgrunn av denne typen søyle. Snølast er ikke ett tema på byggverk som ikke er omfattet av plan og bygningsloven. Men vi har gjort beregninger og leverer dokumentasjon på hvilken snølast takene tåler før man må gjøre tiltak for å fjerne snø. Vi bruker brattere takvinkel enn våre konkurrenter, mellom 25 og 27 grader, for å øke bæreevnen og levetiden i taket.

Montasje:
Bullshit Cover er ett selvbyggertak som du monterer på ca 3 dager. Det kreves en del folk til selve montasjen, men det er helt overkommelig å ta som egeninnsats. Man trenger lift som rekker inn til senter av kummen og stor kran 45 tonnmeter og opp. Etter montasje strammes duken ned over kanten av kummen ved hjelp av medfølgende strammere. Det er viktig at kanten på kummen er avrundet eller har ett beskyttende lag av gummi eller plast som gjør at duken ikke slites mot ujevn betong. Vedlikehold av taket består i å etterstramme stropper årlig og påse at det ikke slakkes så vinden ødelegger.

Kvalitet:
Våre tak holder gjennomgående veldig høy kvalitet i duk, innfesting og stropper. Alle metalldeler og bolter er i syrefast utførelse og skal tåle ett tøft miljø. Toppsøylen er galvanisert og lagd for å monteres over tresøyler eller på stål/betongsøyler. Takene kan være i størrelse mellom 4 meter og 45 meter i diameter.