Mirobot 4WD

Mirobot 4WD er en autonom robot som kan skrape flere korridorer og bevege seg mellom ulike arealer.

Mirobot 4WD er den eneste skraperobot / skrapeløsning på markedet som takler alle slags forhold. Halm, flis, ammeku, melkeku, kaldfjøs, oppvarmet fjøs, frost, sand etc.

Det er flere grunner til å velge robot, kusikkerhet, flexibilitet og vedlikeholdskostnader er viktige fordeler.

En Mirobot 4WD kan man ta ut av skrapearealet og skrape med minilaster eller traktor om man har feil. Med ett trekk er dette umulig.

Kusikkerheten på Mirobotene er suveren, den løser ut selv på små kalver og forhindrer klemskader og beinbrudd.

Driftsikkerheten til en Mirobot er betydelig høyere enn på ett trekk, det er fordi roboten har alle tekniske komponenter under lokk, hverken motor, lager eller kjeder er utsatt for gjødsel og amoniakk. Det er kun gummihjul og skjær som er i direkte kontakt med gjødsel.

Mirobot 4WD må ha en kjørerute som gir den plass til å manøvrere frem til ett droppunkt for gjødsla. Etter dette heiser den skjæret og rygger tilbake til ladestasjonen. Den kan kjøre flere korridorer og man legger da opp ulike sløyfer den følger. Miroboten følger en signalkabel som er slisset ned i betongen, og styrer ved å manøvrere som en bobcat. Skulle Miroboten støte på ett problem underveis, som en blokkert korridor, ei syk ku eller noe lignende. Returnerer den til ladestasjonen og tar opp programmet sitt ved neste klokkeslett.

Miroboten kan fjernstyres via PC eller nettbrett, og den sender varsel på epost om den får stopp av ulike årsaker.

Det kreves nettilgang i fjøset for å bruke Mirobot 4WD

Tekniske data:

Skyvekraft fra 1200 til 1500kg

Bredde fra 2,4 til 5,5 meter korridorer

Kapasitet: 2400 meter kjørelengde pr døgn

Mirobot 3WD

Mirobot 3WD er generasjon 2 av Miro’s roboter. Denne er selve «traktoren» av robotene, som kommer med formidable skyvkraft og utrolig høy driftssikkerhet.

Lagd for rette strekk og lange korridorer.

Mirobot 3WD kjører etter ett spor i gulvet, den kan ikke ta svinger eller kurver. Styres via tlf eller nettbrett, men trenger ikke nettilgang.

Det er flere grunner til å velge robot, kusikkerhet, flexibilitet og vedlikeholdskostnader er viktige fordeler.

Mirobot 3WD er vår mest driftssikre løsning og en maskin som bare går og går.

Den fås i normalutgaver med skyvkraft opp til 1000 kg eller Heavy utgave med skyvkraft opp mot 1500 kg.

Til lange tallefjøs anbefales Heavy modellen.

Mirobot 3WD følger en slisse i betonggulvet, den har ett ledestål som ligger under maskina og sørger for at den holder retningen.

Mirobot 3WD kjøres med nettbrett eller tlf, men kan ikke fjernstyres utenfra fjøset.

Tekniske data:

Skyvekraft fra 900 kg til 1500 kg

Bredde fra 2 meter til 5,5 meter

Kapasitet opp til 2400 meter pr døgn

Scarabeo 2WD

Miro Scarabeo 2WD er den første skraperoboten fra Miro som ble introdusert til markedet i 1997. Det finnes enda roboter fra slutten av 90 tallet som kjører i Franske fjøs.

Scarabeo 2WD driver på to hjul, den følger en slisse i betongen og den kan kjøre flere korridorer om den har plass til å manøvrere mellom dem.

Scarabeo 2WD har mindre skyvekapasitet enn de andre robotene, og kan ikke monteres i kaldfjøs. Den er beregnet for melkefjøs med maks korridorlengde på 60 meter.

Roboten har samme kusikkerhet og styringssystemer som de andre robotene.

Scarabeo 2WD følger en slisse i betonggulvet, den har ett ledestål som ligger under maskina og sørger for at den holder retningen, dette kan man få som en «pens» som kan skifte mellom ulike korridorer.

Scarabeo 2WD kjøres med nettbrett eller tlf, men kan ikke fjernstyres utenfra fjøset.

Tekniske data:

Skyvekraft fra 350 kg til 600 kg

Bredde fra 2 meter til 5,5 meter

Kapasitet opp til 2400 meter pr døgn